Doporu鐺ná trasa: 仕írec n.D. - Sloupno - Veselý kopec - Radostín - 仕írec n.D.

仕írec nad Doubr. | Horní Studenec, hb. | Horní Studenec | Nový Studenec | Podmoklany, ki. | Podmoklany | Sloupno, ki. | Sloupno | Slavíkov | Kocourov | Mo枦nice | Devíkov | Veselý Kopec | Devíkov | V啼radov | Milesimov | Milesimov, rozc. | Rybník Janu | Chlum | Chlum, rozc. | Ko喨nov | Rychtáka | Vojnv Mstec | Radostín | Radostín, ki. | Hluboká | 閣íí dl, rozc. | Krucemburk | Krucemburk, hb. | Krucemburk, ki. | 仕írec nad Doubr., ki. | 仕írec nad Doubr.

Vý嗅ový profil

Itinerá

Název Vzdálenost Vý嗅a Zempisná íka Zempisná délka Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 ネíslo Poznámka k cest Nastoupáno Sjeto
仕írec nad Doubr. 0 km 550 m n.m. 49°41'57'' s.. 15°48'55'' v.d. 仔lezni鈩í zastávka, restaurace, penzion, cukrárna, slu枌y 0.6 km 5127 silnice I/37, soubh s cyklostezkou vyzna鐺no 5127 15 m 0 m
(397) 0.6 km 565 m n.m. 49°42'15'' s.. 15°48'44'' v.d. 0.7 km 5127 vyzna鐺no 5127 0 m 5 m
Horní Studenec, hb. 1.3 km 560 m n.m. 49°42'40'' s.. 15°48'31'' v.d. 1.1 km 5127 vyzna鐺no 5127 0 m 50 m
Horní Studenec 2.4 km 510 m n.m. 49°43'2'' s.. 15°47'49'' v.d. Barokní kostel, devná zvonice, lidová architektura 0.95 km 5127 vyzna鐺no 5127 0 m 15 m
Nový Studenec 3.35 km 495 m n.m. 49°43'11'' s.. 15°47'5'' v.d. Renesan鈩í zámek s barokní kaplí 0.6 km 5127 vyzna鐺no 5127 0 m 25 m
Podmoklany, ki. 3.95 km 470 m n.m. 49°43'16'' s.. 15°46'40'' v.d. 0.35 km 5127 vyzna鐺no 5127 0 m 10 m
Podmoklany 4.3 km 460 m n.m. 49°43'14'' s.. 15°46'23'' v.d. Odpoívadlo, koupání 2.6 km 5127 vyzna鐺no 5127 10 m 15 m
Sloupno, ki. 6.9 km 455 m n.m. 49°44'6'' s.. 15°44'48'' v.d. 0.45 km nezna鐺no, modrá a 柩utá TZ v soubhu 25 m 0 m
Sloupno 7.35 km 480 m n.m. 49°44'14'' s.. 15°45'4'' v.d. 1.7 km nezna鐺no 100 m 0 m
(80) 9.05 km 580 m n.m. 49°44'12'' s.. 15°46'23'' v.d. 1.05 km nezna鐺no 20 m 0 m
Slavíkov 10.1 km 600 m n.m. 49°44'34'' s.. 15°46'54'' v.d. Bývalá tvrz, lidová architektura 1.25 km 4187 vyzna鐺no 4187 0 m 30 m
Kocourov 11.35 km 570 m n.m. 49°44'53'' s.. 15°47'44'' v.d. 2.05 km 4187 vyzna鐺no 4187 13 m 13 m
Mo枦nice 13.4 km 570 m n.m. 49°45'53'' s.. 15°47'48'' v.d. Skanzen lidových staveb a emesel, hostinec 1.65 km 4187 vyzna鐺no 4187 0 m 5 m
(404) 15.05 km 565 m n.m. 49°45'34'' s.. 15°48'57'' v.d. Parkovi嗾 1.2 km 4187 vyzna鐺no 4187 5 m 0 m
Devíkov 16.25 km 570 m n.m. 49°45'51'' s.. 15°49'45'' v.d. Ki柞vatka cyklotras .1 a 4187, 枴dovský hbitov, hostinec, lidová architektura 0.6 km nezna鐺no 0 m 10 m
Veselý Kopec 16.85 km 560 m n.m. 49°45'42'' s.. 15°50'10'' v.d. Skanzen lidových staveb a emesel Vyso鑛na, parkovi嗾 0.6 km nezna鐺no 10 m 0 m
Devíkov 17.45 km 570 m n.m. 49°45'51'' s.. 15°49'45'' v.d. Ki柞vatka cyklotras .1 a 4187, 枴dovský hbitov, hostinec, lidová architektura 2.45 km 1 vyzna鐺no 1 25 m 30 m
V啼radov 19.9 km 565 m n.m. 49°44'50'' s.. 15°50'3'' v.d. Barokní lidová architektura, hostinec 0.55 km 1 vyzna鐺no 1 10 m 0 m
Milesimov 20.45 km 575 m n.m. 49°44'54'' s.. 15°50'30'' v.d. Autobusová zastávka 0.5 km 1 vyzna鐺no 1 0 m 5 m
Milesimov, rozc. 20.95 km 570 m n.m. 49°44'59'' s.. 15°50'52'' v.d. 1.75 km nezna鐺no 0 m 20 m
Rybník Janu 22.7 km 550 m n.m. 49°44'9'' s.. 15°51'11'' v.d. Rekrea鈩í oblast, koupání 2.15 km nezna鐺no 30 m 5 m
Chlum 24.85 km 575 m n.m. 49°43'5'' s.. 15°51'39'' v.d. Motorest 0.75 km 4183 vyzna鐺no 4183 45 m 0 m
Chlum, rozc. 25.6 km 620 m n.m. 49°42'56'' s.. 15°52'12'' v.d. Rozcestí 鐺rvené a 柩uté TZ, barokní kostel 1.7 km 4183 vyzna鐺no 4183 25 m 20 m
Ko喨nov 27.3 km 625 m n.m. 49°42'36'' s.. 15°53'26'' v.d. Ki柞vatka cyklotras .16 a 4183 0.95 km 16 vyzna鐺no 16 5 m 0 m
Rychtáka 28.25 km 630 m n.m. 49°42'7'' s.. 15°53'10'' v.d. Ki柞vatka cyklotras .16 a 4122 2.8 km 16 vyzna鐺no 16 10 m 52 m
(2361) 31.05 km 588 m n.m. 49°40'47'' s.. 15°52'46'' v.d. Rozcestí modré a zelené TZ 0.15 km 16 vyzna鐺no 16 2 m 0 m
Vojnv Mstec 31.2 km 590 m n.m. 49°40'45'' s.. 15°52'38'' v.d. Ki柞vatka cyklotras .16 a 5061, barokní kostel a hostinec dle projektu J.Santiniho 0.2 km 16 5061 vyzna鐺no 16 a 5061 (soubh) 15 m 0 m
(2363) 31.4 km 605 m n.m. 49°40'40'' s.. 15°52'31'' v.d. 2.85 km 16 5061 vyzna鐺no 16 a 5061 (soubh) 25 m 5 m
Radostín 34.25 km 625 m n.m. 49°39'14'' s.. 15°52'30'' v.d. Rozcestí modré a zelené TZ, sídlo 嗾ábu partyzánské skupiny Jan Kozina, hotel, restaurace 1 km 16 5061 vyzna鐺no 16 a 5061 (soubh) 20 m 15 m
Radostín, ki. 35.25 km 630 m n.m. 49°39'11'' s.. 15°51'46'' v.d. Ki柞vatka cyklotras .16, 5061 a 5127, rozcestí modré a 柩uté TZ 1.8 km 5127 vyzna鐺no 5127 15 m 70 m
Hluboká 37.05 km 575 m n.m. 49°39'44'' s.. 15°51'16'' v.d. Hostinec, východi嗾 do pírodní rezervace リeka 1.1 km 5127 vyzna鐺no 5127 0 m 15 m
閣íí dl, rozc. 38.15 km 560 m n.m. 49°40'19'' s.. 15°51'21'' v.d. Pírodní rezervace 閣íí dl v údolí 閣írového potoka, penzion, koupání 2.05 km 5127 vyzna鐺no 5127 45 m 35 m
Krucemburk 40.2 km 570 m n.m. 49°41'19'' s.. 15°51'10'' v.d. Ki柞vatka cyklotras .4122 a 5127, barokní kostel, penzion, hostinec, slu枌y 0.55 km 4122 5127 vyzna鐺no 4122 a 5127 (soubh) 0 m 10 m
Krucemburk, hb. 40.75 km 560 m n.m. 49°41'16'' s.. 15°50'51'' v.d. Ki柞vatka cyklotras .4122 a 5127 0.85 km 5127 vyzna鐺no 5127 5 m 5 m
Krucemburk, ki. 41.6 km 560 m n.m. 49°41'27'' s.. 15°50'27'' v.d. Restaurace 1.75 km 5127 cyklostezka - vyzna鐺no 5127 0 m 15 m
仕írec nad Doubr., ki. 43.35 km 545 m n.m. 49°41'45'' s.. 15°49'6'' v.d. Hostinec na hi嗾i 0.45 km 5127 silnice I/37 vyzna鐺no 5127 5 m 0 m
仕írec nad Doubr. 43.8 km 550 m n.m. 49°41'57'' s.. 15°48'55'' v.d. 仔lezni鈩í zastávka, restaurace, penzion, cukrárna, slu枌y

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 43.8 km
Úseky cesty typu "Vozová" 10.3 km (24 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.tídy/MK" 32.45 km (74 %)
Úseky cesty typu "Silnice I. tídy" 1.05 km (2 %)
Stoupání v úsecích 17.9 km (41 %)
Klesání v úsecích 18.25 km (42 %)
Maximální vý嗅a 645 m n.m. ("v úseku Radostín, ki. -> Hluboká")
Minimální vý嗅a 455 m n.m. ("Sloupno, ki.")
Pevý啼ní 190 m
Celkem nastoupáno vý嗅ových metr 480 m (sklon 2.7 %)
Celkem sjeto vý嗅ových metr 480 m (sklon 2.6 %)
Maximální sklon do kopce 7.5 % (0.2 km v úseku Vojnv Mstec -> (2363))
Maximální sklon z kopce 6.7 % (0.3 km v úseku Horní Studenec, hb. -> Horní Studenec)

Vygenerováno poíta鑰vým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info