Ski Vysočina

15-Z Evisy nebo z Porta k pláži Liamone

Rubrika Skryté články,   Vydáno 05. 08. 2011,   Přečteno 3903xZ Evisy nebo z Porta k pláži Liamone

Nad Evisou ve výšce rovných 900 metrů ze silnice Porto - Col de Verghio odbočuje na jih modernizovaná, leč nepříliš frekventovaná silnice D70. Sleduje trasu staré janovské cesty, vybudované k usnadnění dopravy dřeva na stavbu lodí, které se zde v horách těžilo. Prochází níže položenou obcí Cristinacce (49 obyv, 765 m), obklopenou háji kaštanovníků na terasách. Nabízejí se hezké výhledy k Portu a Evise. Ve směru od Porta je možno využít zkratku přes obec Marignana. Po příjemné silnici D24 projedeme lesem kaštanov­níků a vyjedeme nad Cristinacce na hlavní silnici D70. Silnice dál stoupá zprvu kaštanovníkovým hájem a po­sléze skalami. Nedaleko pod vrcholem míjíme pramen pit­né vody. Konečně staneme na 1 101 metrů vysokém Col de Sevi. Na severu uzavírá obzor Capu Tafunatu. Ještě lepší rozhled je z nedalekého vrcholu l'Incinosa (1510 m), asi 4 km po stezce na východ. Širokou kamenitou úžlabinou klesá silnice ke shluku samot nalevo v háji mohutných staletých kaštanovníků, bo­hužel silně prosýchajících. Na křižovatce se nakrátko rozlučme s hlavní silnicí a podívejme se do zajímavé obce. Obec Renno (84 obyv., 950 m) skýtá velice utěšený pohled. Rostou zde ovocné stromy, mohutné ořešáky a duby. V hájích na­chází obživu množství prasat, koz a ovcí. Podle literatury obec dala jméno renetám. V zahradách jsem koncem května zahlédl několik starších jabloní, ovšem zda to byly právě renety, jsem na odkvětajících stromech nedokázal rozpoznat. Pohodové místo stojí za návštěvu. Pod posledními domky je parčík s pramenem vody a posezením. Vraťme se na hlavní silnici. Vozovku lemují příkopy, na jaře plné vody. Ohrady pro vepře a krávy se střídají s kaštanovníkovými háji. Nepříliš udržované tržiště ožívá jednou do roka, kdy kolem 15. srpna je tu velký trh sv. Rocha. V nevýrazném sedle se usadila kaple St. Roch. Modernizovaná silnice se tu dělí na dva pruhy oddělené stromořadím. Doleva odbočuje úzká cesta D158 do vsi Letia (122 obyv.) a nabízí nám variantní trasu do Vica. Po ujetí prvního kilometru nezapomeňme zastavit na vyhlídce Rocher de l'Arca di a Catena. Množstvím serpentin sjedeme přes osady St. Roch a St. Martin příslušející do obce Letia nad řeku Liamone a traverzem po jejím levém břehu sjedeme do města Vico. Krajina bezprostřed­ně kolem silnice tu není nijak zvlášť zajímavá. Pokračujeme-li ve sjezdu po hlavní silnici, východním smě­rem se otevírají výhledy daleko do kraje. Můžeme se pokochat pohledem na horu La Sposata a při troše fantazie si vybavíme obrys ležící ženské postavy (více viz 16). Před kruhovým objez­dem s odbočkou do Vica v sedle Col de St. Antoine silnice ostře klesá až ke kempu La Sposata ležícímu vpravo od ní. V této ob­lasti je to jediné povolené místo k táboření. Pokud to dostatek času a síly dovolí, zajeďme se podívat do zajímavého města Vico a dojeďme až na jeho rázovité náměstí s obchůdky, kašnou s pit­nou vodou a kavárničkami. I když to představuje ztrátu asi 150 výškových metrů a nutnost na zpáteční cestě vystoupat zpět do sedla, odkud jsme do města odbočili, má to smysl. Na další cestě k moři se pak jižně od Col de St. Antoine dáme doleva. Zprvu kaštanovníkovými, pak řídkými bukovými a dubovými lesy vede úzká, nepříliš kvalitní silnice D56 po svahu hřebene mezi řekou Liamone a říčkou Sagone. Mineme prázdninový rekreační komplex, projedeme obcí Appriciani. Silnice se mírně pohupuje kolem 450 metrů, pak vystoupá na 556 m k malebnému seskupení horských vsí. Ve středu kříže tvo­řeného odbočkami do vsí Cerasa, Coggia, Vedolaccia a cestou k moři je osada Cruciate se školou, pramenem výborné vody a s výhledem do vnitrozemí. Obce mají dohromady k šesti stům obyvatel. Silnice pak rychle ztrácí výšku a odměňuje nás pohledy na záliv Sagone. Pobřeží dosahuje pár set metrů severně od ústí Liamone. Jedeme na jih po D81, za mostem přes řeku začíná dlouhá a pěkná písčitá pláž Liamone. Hlavní silnice z Vica do Sagone je nezajímavá a poměrně frekventovaná. Ze Sagone jedeme po D81 k jihu a po čtyřech kilometrech se napojíme na výše popsanou trasu. K pláži Liamone to máme již jen necelé dva kilometry. Velmi lehká trasa, zajímavá krajina a úchvatné výhledy. Délka 37 až 50 km, převýšení od 350 do 600 metrů. Navíc začínáme ve výšce 900 metrů, končíme u moře.

Kamery na Vysočině

  Šacberk

  Čeřínek

  Harusův kopec

  Nové Město - Ski areál

  Fajtův kopec

  Dalečín

  Svratka

  Olešnice

  Nový Jimramov

  Hlinsko v Čechách

  Jalovec

  Hluboká

  Kadlečák

  Vysoká

  Bystré-Hamry

  Luka nad Jihlavou

  Křemešník 

Mikrobusová přeprava

webové stránky léto

GoPro video

letecky na lyže

© Copyright 2002 – 2007 SkiVysocina.cz, web site byl vytvořen v phpRS, za podpory firmy CaberNet Software Admin