Ski Vysočina

20-Z Vizzavony k Ajacciu

Rubrika Skryté články,   Vydáno 06. 08. 2011,   Přečteno 4318xZ Vizzavony k Ajacciu

Trasa po hlavní silnici N193 je díky silné frekvenci pro cyk­listy na spodním toku Gravony - tzn. v blízkosti Ajaccia - ne­příjemná a také nezajímavá. Přesto se dá projet v pohodě. Kaž­dopádně na Col de Vizzavona máme k dobru 1163 výškových metrů. Zprvu nemáme silnici na výběr, musíme po hlavní. Pře­zkoušíme brzdy a pustíme se prudkým sjezdem po výborné sil­nici na jihozápad. Nedojedeme daleko a ruce mimovolně stisk­nou brzdy, abychom mohli patřičně vychutnat úžasný pohled, který se nám otevřel. Po obou stranách horské hřebeny, pod námi Bocognano a údolí Gravony. V současné době je rozestavěna nová silnice a tunel. Zatím do krajiny vů­bec nezapadá. Bocognano (640 m, 290 obyv.) v horní části údolí Gravony má příjemné hor­ské klima. Stoleté nádraží nad obcí nese kouzlo za­šlých časů. U poš­ty je kašna z roku 1883 s pitnou vodou. Od zvoni­ce je výhled na Monte ď Oro. Sjedeme-li do míst­ní části Busso, může­me navštívit soutěsku La Clue de Richiusa, kde Gravona protéká mezi šedesátimetrovými útesy a vytváří hluboké tůně. Výše proti proudu je Glacier de Busso, kde bývá sníh po celý rok. Jiným cílem může být vodopád Cascade du Voile de la Mariée. V 19. století „proslavili" obec dva bratři Antoine a Jacques Belacoscia, bandité a vrazi, které spisovatelé v duchu doby roman­tizovali. Tito psanci díky podpoře místních obyvatel mnoho let volní jako ptáci vládli své macchii a unikali spravedlnosti. Až po 44 letech se pětasedmdesátiletý Antoine 25. července 1892 vzdal četníkům na nádraží ve Vizzavoně. Nakonec ani nebyl odsouzen. Doporučuji všem využít poměrně bohaté nabídky nákupu potravin a pečiva, jakož i možnosti posilnit se dobrou kávou či jiným nápojem. Dál již k tomu nebude mnoho příležitostí. Zároveň je třeba se definitivně rozhodnout buď pro lehkou va­riantu po hlavní silnici, anebo pro o něco náročnější trasu po vedlejších silnicích nalevo nad řekou.

Z Bocognana po N193 - lehká, leč nedoporučeníhodná trasa

Kdo zvolí pokračování po hlavní silnici, rychle ztratí výšku. Asi 1,5 km pod odbočkou na obec Tavera je vlevo od silnice malý statek. Přes jeho pozemek je možno projít k Dolmenu z Tavery. Pozor na psy! Stále z kopce brzy dojede k Pont ď Ucciani. To je snad jediné vhodné místo ke krátkému odpočinku a koupeli v čisté Gravoně. O něco níž silnice přejde na pravý břeh Gravony. Po pravé straně zůstane odbočka na Vero a kemp Les aux Vives. V nedaleké osadě Vignola se nachází želví útulek U Cupulatta. Toto moderní chovné a výzkumné centrum je největší v Evropě. Želvy ze všech světadílů tu můžeme obdivovat (za 8,5 € v roce 2007) denně od dubna do listopadu. Na křižovatce s D 129 lze odbočit vpravo do obce Tavaco a od­tud vystoupit na vrchol Punta Sant Eliseo, vysoký 1271 metrů. Tam i zpět 4½ hodiny. Krásný výhled na zálivy Ajaccio a Sagone a také k Monte ď Oro. Velmi málo chozená túra. Vrchol je dosaži­telný i ze severu od Sari ď Orcino. Provoz sílí, už to také není moc z kopce. Osídlení houstne. Následuje stoupání asi 50 metrů do nevýrazného sedélka Bocca di Carazzi (204 m). U blízkého menšího supermarketu uvidíme po levé straně bar l‘ Ustaria. Uvnitř mají po celé zdi nástěnnou malbu, kde štamgasti jsou namalování jako známé osobnosti z politiky i populární hudby. Následujících 11 km je bojem o přežití mezi stále houstnou­cím automobilovým provozem. Na křižovatce nad Ajacciem do­poručuji zvolit horní silnici N194, a to jak pro cestu do města, tak i pro směr k Sagone. Naše N193 se mění v dálnici a dostali bychom se do problémů. K uvedené křižovatce je to z Col de Vizzavona 40 km, převýše­ní 60 metrů, využitý spád nejméně 1100 metrů.

Z Bocognana vedlejšími silnicemi

Hlavní silnici N193 můžeme opustit až pod obcí Bocogna­no. Na nově zbudovaném kruhovém objezdu zahneme doleva kolem zahradní restaurace po D27. V orientaci nám pomůže tabule „Voile de la Mariée", doplněná šipkou. Víceméně po vrs­tevnici dojedeme k vodopádu Cascade du Voile de la Mariée. Po výborném asfaltu vystoupáme na křižo­vatku (900 m). Doleva stoupá silnice D27 přes Col de Sevi do Bastelici, my zahneme doprava po D127. Po dobré silnici za vydatného užití brzd prosvištíme bučinou. Zprava se otvírají výhledy na vodopád, Bocognano i k Monte ď Oro. Na začátku obce Tavera odbočuje doleva silnice D227. Po ní se dáme. Koho zajímá hezká a upravená Tavera (250 obyv., 600 m), ten musí do centra sjet asi 100 výškových metrů. Tam najde obchod i bar. Je také možno pokračovat ve sjezdu obcí kolem nádraží a pak 14% klesáním dojet na hlavní silnici N193 a dál jet k Ajacciu po ní. My se dál budeme držet levého svahu údolí Gravony. D227 nás dovede do Ucciani (310 obyv., 420 m). Zde se dáme doleva po D29. Silnice vede po vrstevnici vysoko nad Gravonou a po­skytuje pěkné výhledy na horský masiv na protější straně údolí. Za obcí Carbuccia (180 obyv., 540 m) se otvírá výhled k severu. Stále po D29 dojedeme do Peri (920 obyv., 435 m). Odtud vy­chází značená stezka na horský hřeben oddělující údolí Gravony od údolí Prunelli. V sousední obci Cuttoli-Corticchiato (1 085 obyv., 590 m) je muzeum lidového umění. Přes Pedi Morella (500 m) po D1 sjedeme ke křižovatce (136 m) s D33. Doprava přes Pont de Cuttoli to není daleko na hlavní silnici N193 a dále již po ní až do Ajaccia. Chceme-li se zcela vyhnout hlavní silnici, můžeme z uve­deného rozcestí pokračovat doleva do kopce po D303. Projíždíme hustě osídleným a zemědělsky intenzivně využívaným úrodným územím. Kupodivu si moc roviny neužijeme, čeká nás několik krátkých, ale ostrých stoupání. Ještě před konglomerací osad Bottacina je vpravo u silnice kámen s pamětní des­kou na kamenné podezdívce s nápisem „Zde se tyčila Torra di Mistrul, předpokládaný rodný dům Sampiera Corsa, plukovníka korsických čet 1498 -1567". Takže si můžete lámat hlavu, jak je to s jeho rodným domem v Bastelice. Přes roztaženou ves Bottacina dojedeme posléze do Bastelicaccie (2070 obyv). Tato trasa je vhodná zejména tehdy, nechceme-li do Ajaccia, ale spíše k plážím na východnímu pobřeží Golfe ď Ajaccio, tedy na jih od města. Z Col de Vizzavona do Bastelicaccie je to 56 km, převýšení 600 metrů. Ovšem opět si musíme uvědomit, že jsme naproti tomu sestoupili o 1 150 metrů! Trasa není obtížná, v závěru však není ani zajímavá.

Na závěr něco pro MTB

Ze vsi Pedi Morella míří k jihu přes osadu San Petru ces­ta D29. Dáme-li se po ní, pak pod serpentinami na kótě 430 metrů odbočuje doprava značená, ne v celém úseku sjízdná stezka sledující potok. Ta nás po 1,5 km dovede na cestu nad osadou Salvolaccia. Odtud sjedeme po silnici k řece Prunelli a po pravém břehu mezi sady pomerančovníků a citroníků, os­trůvky vysoké macchie a květinovými zahradami dojedeme do Bastelicaccie.

 

Kamery na Vysočině

  Šacberk

  Čeřínek

  Harusův kopec

  Nové Město - Ski areál

  Karasín

  Fajtův kopec

  Dalečín

  Svratka

  Olešnice

  Nový Jimramov

  Hlinsko v Čechách

  Jalovec

  Hluboká

  Kadlečák

  Vysoká

  Brtnice

  Bystré-Hamry

  Luka nad Jihlavou

  Křemešník 

Mikrobusová přeprava

webové stránky léto

GoPro video

letecky na lyže

© Copyright 2002 – 2007 SkiVysocina.cz, web site byl vytvořen v phpRS, za podpory firmy CaberNet Software Admin